Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2021-11-22
Paragrafer
206
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-22
Datum då anslaget tas ned
2021-12-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-22 till 2021-12-12
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarkontoret
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se