Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2018-08-20
Paragrafer
170 - 211
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-24
Datum då anslaget tas ned
2018-09-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-08-24 till 2018-09-13
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Sekreterare
Filip Henriksen
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument