Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2018-09-17
Paragrafer
212 - 235
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-19
Datum då anslaget tas ned
2018-10-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-19 till 2018-10-09
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument