Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-22
Paragrafer
236 - 251
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-24
Datum då anslaget tas ned
2018-11-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-24 till 2018-11-14
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen, Uppsala
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument