Anslag/bevis : Överförmyndarnämnden

Organ
Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum
2018-11-19
Paragrafer
252 - 270
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-26
Datum då anslaget tas ned
2018-12-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-26 till 2018-12-17
Förvaringsplats för protokollet
Överförmyndarförvaltningen
Sekreterare
Johan Ahlström
Kontakt
Överförmyndarnämnden, overformyndarnamnden@uppsala.se
Relaterade dokument