Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-01-14
Paragrafer
1 - 4
Datum då anslaget sätts upp
2019-01-17
Datum då anslaget tas ned
2019-02-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se