Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-02-18
Paragrafer
5 - 9
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-22
Datum då anslaget tas ned
2019-03-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-22 till 2019-03-15
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se