Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-03-15
Paragrafer
11
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-15
Datum då anslaget tas ned
2019-04-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-15 till 2019-04-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument