Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-03-15
Paragrafer
10-12
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-25
Datum då anslaget tas ned
2019-04-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument