Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-03-28
Paragrafer
13 - 17
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-02
Datum då anslaget tas ned
2019-04-24
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument