Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-05-06
Paragrafer
18-19
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-07
Datum då anslaget tas ned
2019-05-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-07 till 2019-05-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se