Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-08-19
Paragrafer
20 - 22
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-28
Datum då anslaget tas ned
2019-09-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se