Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-09-16
Paragrafer
23 - 28
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-18
Datum då anslaget tas ned
2019-10-10
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se