Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2019-11-04
Paragrafer
33 - 34
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-05
Datum då anslaget tas ned
2019-11-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument