Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2020-04-29
Paragrafer
11 - 12
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-05
Datum då anslaget tas ned
2020-05-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument