Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2020-05-27
Paragrafer
13-16
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-01
Datum då anslaget tas ned
2020-06-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-01 till 2020-06-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument