Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2020-09-09
Paragrafer
21 - 25
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-10
Datum då anslaget tas ned
2020-10-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument