Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2020-11-04
Paragrafer
27-30
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-09
Datum då anslaget tas ned
2020-12-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument