Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-02-11
Paragrafer
4 - 5
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-15
Datum då anslaget tas ned
2021-03-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-15 till 2021-03-08
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument