Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-03-19
Paragrafer
6 - 7
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-22
Datum då anslaget tas ned
2021-04-13
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument