Anslag/bevis : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-04-15
Paragrafer
8-9
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-20
Datum då anslaget tas ned
2021-05-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument