Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2018-09-14
Paragrafer
14-16
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-18
Datum då anslaget tas ned
2018-10-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-18 till 2018-10-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se