Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2018-10-12
Paragrafer
§§ 17-19
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-12
Datum då anslaget tas ned
2018-11-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-10-12 till 2018-11-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se