Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2018-11-23
Paragrafer
20 - 23
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-29
Datum då anslaget tas ned
2018-12-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-29 till 2018-12-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se