Kungörelse : Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2018-12-13
Paragrafer
28 - 30
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-19
Datum då anslaget tas ned
2019-01-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-19 till 2019-01-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se