Anslag/bevis : Personalutskottet – protokoll

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-11-18
Paragrafer
30 - 33
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-23
Datum då anslaget tas ned
2021-12-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-23 till 2021-12-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument