Anslag/bevis : Personalutskottet – protokoll

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-11-04
Paragrafer
25 - 29
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-09
Datum då anslaget tas ned
2021-12-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument