Anslag/bevis : Personalutskottets protokoll

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-05-26
Paragrafer
15 - 17
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-26
Datum då anslaget tas ned
2021-06-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument