Anslag/bevis : Protokoll- Bygg- och miljönämnden

Organ
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-21
Paragrafer
80 - 84
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-22
Datum då anslaget tas ned
2021-10-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-22 till 2021-10-13
Förvaringsplats för protokollet
Bygg- och miljöförvaltningen i Sala
Kontakt
Bygg- och miljönämnden, information@heby.se