Anslag/bevis : Protokoll – Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2021-09-20
Paragrafer
13 - 14
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-29
Datum då anslaget tas ned
2021-10-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-29 till 2021-10-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument