Anslag/bevis : Protokoll – Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2021-09-23
Paragrafer
29 - 38
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-05
Datum då anslaget tas ned
2021-10-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-05 till 2021-10-26
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se
Relaterade dokument