Anslag/bevis : Protokoll – Kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2021-09-09
Paragrafer
52 - 57
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-16
Datum då anslaget tas ned
2021-10-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-16 till 2021-10-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson (C)
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument