Anslag/bevis : Protokoll – kommunfullmäktiges revisorer

Organ
Kommunfullmäktiges revisorer
Sammanträdesdatum
2021-08-19
Paragrafer
44 - 51
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-26
Datum då anslaget tas ned
2021-09-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-26 till 2021-09-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Jan Alriksson (C)
Kontakt
Kommunfullmäktiges revisorer, information@heby.se
Relaterade dokument