Anslag/bevis : Protokoll – kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-08-24
Paragrafer
156 - 177
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-26
Datum då anslaget tas ned
2021-09-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-26 till 2021-09-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se
Relaterade dokument