Anslag/bevis : Protokoll – kultur- och fritidsnämnden

Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-20
Paragrafer
46 - 56
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-22
Datum då anslaget tas ned
2021-10-14
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-22 till 2021-10-13
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Kultur- och fritidsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument