Anslag/bevis : Protokoll – Personalutskottet

Organ
Personalutskottet
Sammanträdesdatum
2021-09-06
Paragrafer
19 - 21
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-09
Datum då anslaget tas ned
2021-10-01
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Personalutskottet, information@heby.se
Relaterade dokument