Anslag/bevis : Protokoll – samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-21
Paragrafer
108 - 121
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-23
Datum då anslaget tas ned
2021-10-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-23 till 2021-10-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument