Anslag/bevis : Protokoll – samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-12
Paragrafer
122 - 139
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-12
Datum då anslaget tas ned
2021-11-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-12 till 2021-11-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument