Anslag/bevis : Protokoll – samhällsbyggnadsnämnden

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-24
Paragrafer
94 - 107
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-27
Datum då anslaget tas ned
2021-09-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-27 till 2021-09-17
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Samhällsbyggnadsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument