Anslag/bevis : Protokoll – Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-09-13
Paragrafer
155-161
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-13
Datum då anslaget tas ned
2021-10-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-13 till 2021-10-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se