Anslag/bevis : Protokoll – sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-10-04
Paragrafer
162-176
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-04
Datum då anslaget tas ned
2021-10-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-04 till 2021-10-25
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se