Anslag/bevis : Sociala utskottet – protokoll

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-11-08
Paragrafer
179-197
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-08
Datum då anslaget tas ned
2021-11-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-08 till 2021-11-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se