Anslag/bevis : Protokoll – Sociala utskottet

Organ
Sociala utskottet
Sammanträdesdatum
2021-08-16
Paragrafer
132-154
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-16
Datum då anslaget tas ned
2021-09-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-16 till 2021-09-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Sociala utskottet, information@heby.se