Anslag/bevis : Protokoll – Utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-24
Paragrafer
143 - 155
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-01
Datum då anslaget tas ned
2021-10-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-01 till 2021-10-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument