Anslag/bevis : Protokoll – utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-15
Paragrafer
156 - 165
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-19
Datum då anslaget tas ned
2021-11-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-19 till 2021-11-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument