Anslag/bevis : Protokoll – utbildningsnämnden

Organ
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-27
Paragrafer
129 - 142
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-02
Datum då anslaget tas ned
2021-09-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-02 till 2021-09-23
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Utbildningsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument