Anslag/bevis : Protokoll – Vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-22
Paragrafer
110 - 121
Datum då anslaget sätts upp
2021-09-29
Datum då anslaget tas ned
2021-10-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-09-29 till 2021-10-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument