Anslag/bevis : Protokoll – vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-13
Paragrafer
127 - 137
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-15
Datum då anslaget tas ned
2021-11-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-15 till 2021-11-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Rebecka Berg
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument