Anslag/bevis : Protokoll – vård- och omsorgsnämnden, omedelbar justering

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-13
Paragrafer
123
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-13
Datum då anslaget tas ned
2021-11-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-13 till 2021-11-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se