Anslag/bevis : Protokoll – vård- och omsorgsnämnden

Organ
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-25
Paragrafer
98-109
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-30
Datum då anslaget tas ned
2021-09-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-30 till 2021-09-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Vård- och omsorgsnämnden, information@heby.se
Relaterade dokument